Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
 
reklama w pasie drogowym
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że wprowadził nowy system ekspozycji reklam na wybranych obiektach mostowych na terenie miasta Bielska-Białej. System ten obowiązuje na:
  • kładce dla pieszych nad ul. Warszawską,
  • kładce dla pieszych nad Al. Andersa,
  • wiadukcie w ciągu ul. Warszawskiej nad ul. Mazańcowicką,
  • wiadukcie w ciągu Al. Andersa nad ul. Babiogórską.
Na barierach wymienionych obiektów mostowych zamontowane są profile aluminiowe stanowiące zintegrowany system do mocowania. Zgoda na powieszenie baneru wydawana jest w trybie decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym, dotychczasowe opłaty pozostają bez zmian. Na wymienionych obiektach możliwe jest umieszczanie reklam wyłącznie w wyznaczonych polach i o  określonych rozmiarach. Grafika reklamy, kolory, czcionki nie mogą być zbieżne z grafiką znaków drogowych i wpływać na zachowania kierowców.
 
 
Krok 1: Wybierz lokalizację